perjantai 2. syyskuuta 2016

29. Hämähäkki

Suuran 29 nimi tulee jakeesta 41, joka vertaa niitä, jotka ovat ottaneet muita suojelijoita kuin Allahin, verkkoa kutovaan hämähäkkiin, jonka "talo on kaikista taloista hatarin". Maududi sanoo, että suura 29 ilmoitettiin "aikana jolloin muslimeja vakavasti vainottiin" Mekassa, vaikkakin hän pohtii mahdollisuutta - sen kuitenkin hyläten - että ensimmäinen osa olisi ilmoitettu Medinassa, koska se hyökkää niitä teeskentelijöitä vastaan, jotka niin vaivasivat Muhammedia siellä. Ilmeisesti teeskentelijöitä oli aina ympärillä.

Allah keskittyy näihin teeskentelijöihin jakeissa 1-13 sanoen ettei uskon tunnustaminen riitä, vaan uskovia tulee koetella (jakeet 2-3). Tässä Teeskentelijät ovat reppanoita, jotka pitävät ihmisten sortoa Allahin vihan veroisena (jae 10). Allah kysyy: "Luulevatko ne, jotka pahaa tekevät, voivansa välttää Meidät? Surkeita ovat heidän erehdyksensä" (jae 4). Mikäli uskovaisen omat vanhemmat yrittävät saada hänet uskomaan johonkin muuhun kuin Allahiin tai palvelemaan jotain Allahin rinnalla, ei heitä pidä totella (jae 8). Ibn Kathir selventää tätä: "Jos he ovat kuvainpalvojia ja yrittävät saada teidät noudattamaan heidän uskontoaan, varokaa heitä alkääkä totelko heitä siinä asiassa". Uskottomat sanovat uskovaisille, että mikäli he hylkäävät islamin ja seuraavat heitä, uskovaisten synti tulee heidän päällensä, mutta siinä he tietysti valehtelevat (jae 12).

Jakeissa 14-39 Allah jälleen kerran puhuu monista profeetoista: Nooa (14-15), Aabraham (16-27), Loot (28-35), Shuaib (36-38) ja Mooses (jae 39). Maududi sanoo: "Suuran kertomukset ilmaisevat kaikki samaa ajatusta sanoen:'Katsokaa menneiden aikojen profeettoja: he joutuivat kärsimään suurista vaivoista ja heitä kohdeltiin pitkään julmasti. Lopulta Allah sitten auttoi heitä. Siksi, kuulkaa opetus: Allahin apu tulee varmasti. Mutta koetuksen ja kärsimyksen aika on ensin kestettävä'. Tämän muslimeille suunnatun opetuksen lisäksi tässä on myös varoitettu epäuskoisia näin:'Ellette heti joudu Allahin käsiin, älkää luulko säästyvänne häneltä ikuisesti. Tuomittujen muinaisten kansakuntien kohtalot ovat teidän edessänne. Katsokaa miten heidät tuomittiin ja kuinka Allah antoi apunsa profeetoille.'" Tämä on ilmiselvä varoitus niille, jotka kuuntelivat Muhammedia ja kuitenkin torjuivat hänet.

Nämä ovat jo tutuiksi käyneitä teemoja: katsokaa Allahin luomistyötä (jae 20); Allah armahtaa ketä tahtoo ja rankaisee ketä tahtoo (jae 21): Ibn Kathir sanoo: "Hän on Hallitsija, jolla on valta, Joka tekee miten tahtoo ja tuomitsee miten haluaa, eikä kukaan voi Hänen tuomiotaan kumota. Kukaan ei voi kyseenalaistaa Hänen tekojaan; sen sijaan heidät kyseenalaistetaan, sillä Hänellä on valta luoda ja käskeä, ja mitä tahansa Hän tekee, on reilua ja oikeudenmukaista, sillä Hän on itsevaltias, jonka teoissa ei ole mitään vääryyttä." Ne jotka hylkäävät hänen merkkinsä (ayat, Koraanin jakeet) saavat tuskallisen rangaistuksen (jae 23).

Jakeissa 40-57 Allah käskee Muhammedia jatkamaan saarnaamista, mutta vain niille, jotka ymmärtävät hänen sanomansa (jae 43). Sen tähden eräs varhainen muslimi Amr bin Murrah huomautti: "Kun en ymmärtänyt jotain Allahin kirjan Ayaa [jaetta], se teki minut surulliseksi" - sillä hänen puuttuva ymmärryksensä osoitti, ettei hänellä ollut vaadittua viisautta. Tämä jae saattaa olla syy siihen miksi muslimit niin yleisesti syyttävät islamilaisesta jihadin teologiasta ja islamin ylivaltapyrkimyksistä puhuvia toisuskoisia siitä, etteivät he ymmärrä islamin kirjoituksia ja opetuksia; jos he ymmärtäisivät, heistä tulisi muslimeja. Koraanin merkitys on selvä niille, jotka uskovat (jae 49); Tafsir al-Jalalayn selittää, että se on selvä "niiden sydämissä, joille on annettu ymmärrys, siis uskoivaisille, jotka säilyttävät [sen sydämissään] eikä kukaan kiellä Meidän merkkejämme paitsi väärintekijät, juutalaiset nimittäin - he kielsivät ne kun olimme ne heille ilmoittaneet."

Allah käskee Muhammedia olemaan riitelemästä juutalaisten ja kristittyjen kanssa, mutta vastustamaan "niitä, jotka vääryyttä tekevät" - ja kertomaan heille, että muslimit, juutalaiset ja muslimit palvelevat kaikki samaa jumalaa (jae 46). Tafsir al-Jalalayn sanoo, että tämä tarkoittaa ettei muslimien tule väitellä juutalaisten ja kristittyjen kanssa paitsi "kutsukseen heitä Jumalan luo hänen Merkkiensä kautta ja osoittaen Hänen perustelunsa; paitsi väärintekijöitä, jotka käyvät sotaan ja kieltäytyvät maksamasta jizya-veroa." Muslimien tulee "vastustaa heitä miekalla, kunnes he alistuvat ja maksavat jizya-veroa", ja muistuttaa heitä, että he kaikki palvelevat samaa Jumalaa.

Toinen varhainen muslimi Ibn Abbas sanoi muslimeille, että on tarpeetonta kysyä juutalaisilta ja kristityiltä uskonnollisia kysymyksiä, koska heillä on Koraani: "Miksi te kysytte kirjojen kansoilta mitään, kun teidän Kirjanne (Koraani), joka on ilmoitettu Allahin lähettiläälle, on uusin ja viimeisin? Siitä voitte lukea puhdasta, vääristelemätöntä ja muuttumatonta [kirjoitusta], ja Allah on kertonut teille, että kirjan kansat (juutalaiset ja kristityt) muuttivat ja vääristelivät kirjoituksiaan, ja kirjoittivat sen omilla käsillään ja sanoivat 'Se on Allahilta' saadakseen sille suosiota. Eikö tieto, joka on teille annettu jo estä teitä heiltä mitään kysymästä?"

Allah muistuttaa Muhammedia, ettei hän ole koskaan lukenut tai lausunut mitään Kirjoitusta ennen Koraania (jae 48) - mikä tarkoittaa Ibn Kathirin mukaan, että "elit pitkän ajan oman kansasi keskuudessa, ennen kuin toit Koraanin julki. Sinä aikana et lukenut yhtäkään kirjaa etkä kirjoittanut mitään. Sinun kansasi, kuten kaikki jotka sinut tunsivat, tiesivät sinut oppimattomaksi mieheksi, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa." Tämä on tietysti Koraanin väittämän ihmeen ydin - sen hämmästyttävä runous tuli lukutaidottoman miehen kautta. Uskottomat pyytävät ihmettä, mutta Muhammedin tehtävä on ainoastaan varoittaa Allahin tuomiosta (jae 50) ja siihen Koraani on riittävä (jae 51). Uskottomat saavat rangaistuksensa ja Allah pilkkaa heitä: "Maistakaa nyt, mitä olette tehneet!" (jae 55).

Sitten Allah lupaa Paratiisin (jae 58) niille, jotka pysyvät lujina uskossaan (jae 59). Tämä maailma on vain "leikkiä ja ajanviettoa" (jae 64) - todellinen elämä on tuonpuoleisessa. Mutta useimmat eivät ymmärrä vaikka he tietävät Allahin luoneen kaiken ja pitävän kaikesta huolen (jakeet 63,65). Allah johdattaa totuuteen ne, jotka taistelevat (jahadoo sanasta "jihad") hänen asiansa puolesta (jae 69) - ajatuksena se, että niiden, joiden on vaikea uskoa, pitää taistella islamin puolesta, jolloin he saavuttavat paremman ymmärryksen. Kuten Ibn Abbas selittää: "sitä joka toimii tietonsa perusteella" Allah "auttaa tietämään mitä hän ei tiedä".Blogging the Qur’an: Sura 29, “The Spider”
Hämähäkin suura


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti