lauantai 2. heinäkuuta 2016

22. Pyhiinvaellus

Islamin oppineet ovat eri mieltä siitä ajoittuuko tämä suura Muhammedin profeetan uran Mekan vai Medinan kaudelle. Ibn Kathir ja Maulana Muhammad Ali sanovat sen olevan mekkalainen, kun taas Tafsir Anwar ul-Bayan, Daryabadi ja muut pitävät sitä medinalaisena. Maududi laittaa riidan puoliksi huomauttaen jakeiden 1-24 ja 25-78 tyylillisistä eroista, ja olettaa, että ensimmäinen osa on mekkalainen ja toinen medinalainen.

Jakeissa 1-24 Allah antaa jälleen varoituksen hirmuisesta Tuomiopäivästä (jakeet 1-2,4,7) ja tuomitsee uskottomien uppiniskaisuuden (jakeet 3,5-6,8-13). Vanhurskaat pääsevät viheriöiviin puutarhoihin (jakeet 14, 23-24). Niiden jotka epäilevät etteikö Allah auttaisi Muhammedia tässä maailmassa, pitäisi mennä ja hirttää itsensä (jae 15). "Tämä", sanoo Ibn Kathir, "oli myös Muhadin, Ikrimahin, Atan, Abu Al-Jawzan, Qatadan ja muiden mielipide. Se tarkoittaa: jos joku ajattelee, ettei Allah auttaisi Muhammedia ja Hänen Kirjaansa ja Hänen Uskontoaan, menkööt hän ja tappakoot itsensä, jos se häntä niin häiritsee." Allah on lähettänyt selvät vertauskuvat - viittaus Koraanin jakeisiin (ayat, tunnusmerkit) - ja hän ohjaa totuuteen ne jotka haluaa (jae 16). Juutalaiset, kristityt ja muut tuomitaan lopulta (jae 17). "Allah päättää heistä Tuomiopäivänä", sanoo Maulana Bulandshahri Tafsir Anwar ul-Bayanissa, "ja paljastaa heille että ainoastaan muslimit olivat oikeaan johdettuja".

Jopa aurinko, kuu, tähdet ja kaikki luodut palvelevat Allahia (jae 18). Muhammedilta kysyttiin kerran minne aurinko menee, kun se laskee. Hän vastasi: "Se kulkee kunnes heittäytyy Valtaistuimen alle ja pyytää nousta uudestaan, ja saa luvan". Miten hirmuinen Tuomiopäivä ja helvetin tuli onkaan? Allah kuvailee kaunistelematta helvetin kauhuja - kiehuvaa vettä ja rautasauvoja (jakeet 19-22). Hadith kertoo Muhammedin sanoneen, että 999 tuhannesta joutuu helvettiin. Sinä päivänä Adam kysyy Allahilta: "Oi Allah! Kuinka moni ihminen joutuu Tuleen?" Allah vastaa: "Jokaisesta tuhannesta yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän." Muhammed selitti, että se yksi pelastettu on muslimi, ja sanoi tovereilleen: "Riemuitkaa ilosanomasta; yksi on teistä ja tuhat on Gogista ja Magogista".

Maududi ehdottaa, että jakeet 25-78 ilmoitettiin vähän sen jälkeen, kun muslimit muuttivat Mekasta Medinaan kun he tunsivat koti-ikävää Mekan pyhiinvaelluksen, hajj:in, aikana. Pakanalliset quraishit hallitsivat niihin aikoihin Mekkaa ja he estivät muslimeja tekemästä pyhiinvaellusta. "Siksi he saattoivat rukoilla ja odottaa jumalallista lupaa käydä sotaan niitä tyranneja vastaan, jotka olivat ajaneet heidät kodeistaan ja estäneet heitä vierailemasta Allahin Talossa ja tehneet heille vaikeaksi seurata islamia. Nämä jakeet ilmoitettiin tässä psykologisessa mielentilassa".

Ne jotka estävät muslimeja tekemästä pyhiinvaellusta tulevat kärsimään tuskallisen rangaistuksen (jae 25). Allah ohjasi Aabrahamin Mekan Pyhän Moskeijan paikalle ja kertoi hänelle, että se tulee olemaan pyhiinvaelluskohde niille, jotka uskovat Allahiin eivätkä aseta ketään hänen rinnalleen (jakeet 26-31). Kaiken kansan on suoritettava pyhät rituaalit ja uhrattava eläimiä Allahille (jakeet 32-38).

Ne jotka on karkotettu kodeistaan ja joille on tehty vääryyttä muilla tavoin, saavat luvan taistella väärintekijöitään vastaan (jakeet 39-40). Mujahidin, Ad-Dahhakin, Ibn Abbasin, Urwah Bi Az-Zuabyrin, Zayd bin Aslamin, Muqatil bin Hayanin, Qtadahin ja muiden mukaan tämä oli ensimmäinen jae, joka ilmoitettiin koskien jihadia - Maududin mukaan: "jae 39 on ensimmäinen jae, joka antaa muslimeille oikeuden käydä sotaan". Tämä jae on myös Osama bin Ladenin tunnuslause kirjeessään amerikkalaisille lokakuun kuudentena 2002, jossa hän selittää tarkoitusperiään ja päämääriään.

Sitten Allah sanoo: "Niille on annettu lupa taistella, joita vastaan on aloitettu sota, sillä heille on tehty vääryyttä, ja Jumala kyllä kykenee heitä auttamaan; heitä, jotka syyttä on karkoitettu kotoaan, koska ovat vain lausuneet: »Jumala on meidän Herramme.» Ellei Jumala olisi pitänyt kurissa eräitä ihmisiä toisten avulla, niin raunioiksi olisi tuhottu luostarit, kirkot ja synagogat sekä moskeijat, joissa Jumalan nimeä usein lausutaan" (22:39-22:40). Tämä näyttäisi olevan yleinen kielto tuhota kirkkoja; todiste siitä, että jihadistit, jotka niin tekevät, toimivat vastoin uskontoaan.

Valitettavasti tämä ei ole kaikki mitä Koraani sanoo. Koraani vahvistaa moneen kertaan, että sen sanoma on sama kuin Tooran ja Evankeliumin ja kehottaa juutalaisia ja kristittyjä hyväksymään sen jumalallisen ilmestyksen. Allah sanoo Muhammedille: "Näin Me olemme ilmaissut sinulle (Muhammed) Totuuden kirjan varmentaaksemme edeltäkäyneet kirjoitukset ja säilyttääksemme niiden tarkkuuden;" (5:48) ja "me annoimme evankeliumin, joka sisälsi johdatuksen ja valkeuden sekä varmensi sen, mikä edellä oli sanottu Toorassa - ollen myös johdatukseksi ja kehoitukseksi niille, jotka karttavat pahaa" (5:46). Niitä, jotka eivät ota vastaan uutta ilmoitusta, arvostellaan ja uhataan rangaistuksella: "Totisesti ne, jotka eivät usko, sekä Kirjoituksen saaneet että pakanat, joutuvat helvetin tuleen ja jäävät sinne ikuisiksi ajoiksi. Nämä ovat ihmisistä kurjimpia" (98:6).

Huomatkaa, että tämä kohta suurasta 22 määrää, että niitä pyhäkköjä, "joissa Jumalan nimeä usein lausutaan" ei saa tuhota. Vaikka Allahin nimeä usein lausutaan niiden kirkoissa ja synagogissa, jotka tunnustavat Muhammedin ja Koraanin, ei samaa voi sanoa niistä kirkoista ja synagogista, joiden kävijät "eivät usko, sekä Kirjoituksen saaneet että pakanat". Tällä tavoin Islamilainen Valtio tuhotessaan kirkkoja ja muita pyhättöjä Irakissa ja Syyriassa voi oikeuttaa tekonsa islamin perusteella.

Muslimit "ovat sellaisia, jotka, jos annamme heille valtaa maassa, suorittavat kyllä rukouksia, antavat säädetyt almut ja käskevät ihmisiä hyviin tekoihin sekä kieltävät heitä pahasta" (jae 41) - toisin sanoen he perustavat oikean yhteiskuntajärjestyksen. Mutta ne jotka hylkäävät muslimien sanoman, tullaan lopulta tuhoamaan kuten aikaisemmat uskottomat kansat (jakeet 42-28). Allah kertoo Muhammedille, miten hänen tulee puhua uskottomille sanoen, että hän on ainoastaan varoittaja: seuratkaa oikeaa tietä tai kohdatkaa helvetin tuli! (jakeet 49-51)

Saatana on sotkenut aikaisempienkin profeettojen ilmoituksia, mutta Allah kumoaa kaikki vääryydet mitä hän sanoo (jakeet 52-53). Ibn Kathir sanoo, että tässä monet kommentaattorit keskustelevat saatanallisten säkeiden sattumuksesta, missä Muhammed toivoessaan sovintoa pakanallisen Quraish-heimon kanssa (jonka jäsen hän oli ja joka ei ollut hyväksynyt häntä profeetakseen), oli julistanut kolme Quraishin palvomaa jumalatarta "Allahin tyttäriksi". Sitten kun huomasi poikenneensa monoteismin sanomastaan, hän veti takaisin kyseiset jakeet sanoen, että Saatana oli saanut ne hänet sanomaan. Ibn Kathir ei kuitenkaan usko, että kertomus olisi luotettava. Palaamme tähän suurassa 53, missä alku Muhammedin ilmoituksesta jumalattarista esiintyy, vaikka "saatanalliset" elementit ovatkin poissa.

Allah opastaa uskovaiset islamin oikealle tielle (jae 54), kun taas uskottomat eivät koskaan tunnusta islamia ennen kuin tuomio on heidän päällään (jakeet 55, 57). Ne jotka kuolevat jihadissa saavat palkkion (jae 59). Jos joku kostaa hänelle aiheutetun vääryyden samalla mitalla ja häntä sitten sorretaan, Allah tulee hänen avukseen (jae 60). Ibn Kathir selittää: "Muqatil bin Hayan ja Ibn Juray sanoivat tämän jakeen ilmoitetun välikohtauksesta Kumppaneiden ja joidenkin epäjumalanpalvojien välillä. Muslimit eivät kehottaneet heitä taistelemaan Pyhien kuukausien aikana, mutta kuvainpalvojat halusivat taistella ja aloittivat vihamielisyydet. Niinpä muslimit taistelivat heitä vastaan ja Allah antoi heille voiton."

Allah on kaikkivaltias ja kaikki todistaa hänen olemassaolostaan ja vallastaan (jakeet 61-66). Muhammedin tulee kutsua kaikki ihmiset islamiin, mutta ei riidellä heidän kanssaan (jakeet 67-69). Allah tietää kaiken (jae 70) ja silti he pysyvät epäuskossaan ja epäjumalanpalvonnassaan (71-72). Uskottomien palvomat jumalat eivät voi luoda edes kärpästä (jae 73). Uskovien tulee palvella Allahia (jae 77) ja taistella hänen tiellään, joka on Aabrahamin uskonto. Allah on kutsunut uskovia muslimeiksi jo aikaisemmin ja tekee sen taas tässä Koraanissa. Uskovaiset ovat Allahin todistajia koko ihmiskunnan edessä (jae 78).


Blogging the Qur’an: Sura 22, “The Pilgrimage”
 Pyhiinvaelluksen suura


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti