tiistai 8. syyskuuta 2015

9. Katumus (29)

Luvun 9 jakeessa 29 Allah nimenomaisesti käskee muslimeja käymään sotaan juutalaisia ja kristittyjä vastaan ja alistamaan heidät. He ovat "Kirjan Kansoja", jotka alistuttuaan ovat dhimman, muslimien suojelun, alaisia: suojeltuja (tai syyllisiä) kansoja. Se miten muslimien oppineet tulkitsevat tämän jakeen, on äärimmäisen tärkeää juutalaisille, kristityille ja muille toisuskoisille - eikä vähiten sen vuoksi, että islamilaisessa maailmassa henkilön uskonnon katsotaan määrittävän hänen etnisyytensä vain pelkän uskonnollisen vakaumuksen sijaan, mistä seuraa, että myös Richard Dawkins ja Sam Harris ovat muslimien silmissä kristittyjä.

As-Sawin, Ibn Juzayyn ja monien muiden mukaan "tämä ayat ilmoitettiin silloin, kun Allahin Lähettilästä käskettiin taistelemaan Bysanttia vastaan. Ilmestyksen tultua Allahin Lähettiläs valmistautui Tabukin sotaretkeen." Ibn Kathir on samaa mieltä: "Allah käski Lähettilästään taistelemaan Kirjoitusten Kansoja, juutalaisia ja kristittyjä, vastaan Hijran yhdeksäntenä vuotena, ja hän valmisti armeijansa taistelemaan roomalaisia vastaan kutsuen ihmisiä jihadiin ilmoittaen heille aikeensa ja päämääränsä." Tämän sotaretken tarkoituksena oli hyökätä Bysantin (Itä-Rooman) varuskuntaa vastaan Tabukissa, pohjoisessa Arabiassa vuonna 631, mutta Bysantin joukot olivat lähteneet ennen kuin Muhammed ehti paikalle eikä taistelua käyty. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen yritys käydä kristittyä suurvaltaa vastaan, jonka he myöhemmin valloittasivat pala palalta ja lopulta tuhoaisivat.

Ibn Juzayy sanoo tämän jakeen olevan "käsky taistella Kirjan Kansoja vastaan" ja viitaten jakeeseen 30 lisää: "koska he kieltäytyvät uskomasta Allahiin juutalaisten sanoessa: 'Esra on Jumalan poika' ja kristittyjen sanoessa 'Messias on Jumalan poika'". Muslimien on myös taisteltava heitä vastaan, koska "he pitävät luvallisena raatoja, verta, sianlihaa, jne." ja koska "he eivät käänny islamiin".  Hän sanoo, että "oppineet ovat samanmielisiä siitä jizyan [uskonnollinen vero] perimisestä juutalaisilta ja kristityiltä", ja lisää, että "Profeetta on käskenyt lisätä heihin maagit/zarathustralaiset sanomalla 'kohdelkaa heitä kuten Kirjan Kansoja'", vaikka "on erimielisyyttä siitä voidaanko sitä hyväksyä kuvainpalvojilta ja saabialaisilta". Hän tarkentaa, että "sitä ei tule periä naisilta, lapsilta tai mielenvikaisilta" ja että se merkitsee "alistumista ja tottelevaisuutta".

Vaikka islamilainen laki kieltää jizyan perimisen naisilta ja lapsilta, on todellisuus monesti ollut erilainen. Dhimmiyden historiantutkimuksen pioneerin, Bat Ye'orin mukaan:

"Henkiraha kiristettiin kidutuksella. Veronkerääjät vaativat lahjoja itselleen; lesket ja orvot ryöstettiin putipuhtaiksi. Teoriassa naiset, köyhät, sairaat ja vanhukset tuli vapauttaa verosta; kuitenkin armenialaiset, syyrialaiset ja juutalaiset lähteet antavat runsaasti todisteita siitä, että jizyaa perittiin lapsilta, leskiltä, orvoilta ja jopa kuolleilta. Huomattava määrä vuosisatoja säilyneitä asiakirjoja todistavat näiden käytäntöjen pysyvyydestä. Ranskalainen konsuli Chevalier Laurent d'Arvieux kirjoitti muistiin Aleppossa vuonna 1683, että 10-vuotiaat kristityt lapset maksoivat jizyaa. Tässä nähdään jälleen, miten teoria ja käytäntö eroavat toisistaan. ("The Decline of Eastern Christianity Under Islam, ss. 78-79")

Tafsir al-Jalalaynin mukaan jakeen käsky muslimeille taistella niitä vastaan, jotka eivät "tunnusta totista uskontoa", tarkoittaa niitä, jotka eivät seuraa islamia, "joka on luja ja kumoaa muut uskonnot". Ibn Kathir antaa vihjeen siitä miksi näin on, kun hän selittää, että Kirjan Kansat torjuivat Muhammedin vastoin parempaa tietoaan ja että he eivät ole tosiuskovia edes omissa uskonnoissaan:

"Niinpä kun Kirjan Kansat eivät uskoneet Muhammediin, he eivät uskoneet kehenkään heillä lähettetyihin Lähettiläisiin tai heidän tuomaansa sanomaan. He vain seurasivat uskontojaan omien mieliensä mukaan, omia himojaan ja esi-isiensä tapoja, eivätkä suinkaan Allahin lain ja uskonnon vuoksi. Jos he olisivat olleet omien uskontojensa tosiuskovaisia, se olisi ohjannut heitä uskomaan Muhammediin, koska kaikki profeetat ilmoittivat ilosanoman Muhammedista ja kehottivat tottelemaan ja seuraamaan häntä. Kuitenkin kun hänet lähetettiin, he eivät uskoneet häntä, vaikka hän oli mahtavin kaikista lähettiläistä. Sen tähden he eivät seuraa aikaisempien profeettojen uskontoa, koska ne uskonnot tulivat Allahilta, vaan omia halujaan ja himojaan. Sen tähden heidän uskonsa aikaisempiin profeettoihin ei auta heitä, koska he eivät uskoneet mestariin, suurimpaan, viimeiseen ja täydellisimpään kaikista profeetoista."

As-Sawi tarkentaa, että jizyan maksaminen osoittaa, että toisuskoiset ovat "nöyriä ja tottelevaisia islamin tuomiolle." As-Suyuti huomauttaa, että jizyaa ei tule "kantaa puutteenalaisilta", vaikka tätä sääntöä ei aina noudatettu. Esimerkkinä aikalaiskertomus Egyptin Nikioun kaupungin muslimivalloituksesta vuonna 640 kertoo, että "on mahdotonta kuvailla tämän kaupungin asukkaiden valitettavaa asemaa, kun he joutuvat jopa tarjoamaan lapsiaan vastikkeeksi valtavista summista, joita he joutuvat kuukausittain maksamaan."

Tämä ilmentää tässä jakeessa sanamuotoa "tunnustavat alistuvansa", ja sen lausui ääneen myös beduiinikomentaja al-Mughira bin Sa'd, kun hän kohtasi Persian Rustamin. Al-Mughira sanoi: "Kehotan sinua kääntymään islamiin tai muuten sinun on maksettava jizyaa, kunnes tunnustat alistuvasi".

Rustam vastasi: "Tiedän mitä jizya tarkoittaa, mutta mitä tarkoittaa, että 'tunnustan alistuvani'?"

Al-Mughira selitti: "Sinä maksat sitä seisten ja minä istun ja ruoska roikkuu sinun pääsi päällä."

Ibn Kathir sanoo samalla tavalla, että dhimmien tulee olla "häväistyjä, nöyryytettyjä ja väheksyttyjä. Siksi muslimien ei tule kunnioittaa dhimmejä eikä korottaa heitä muslimien yläpuolelle, koska he ovat viheliäisiä, häväistyjä ja nöyryytettyjä." 600-luvun oikeusoppinut Sa'id ibn al-Musayyab lausui: "Dhimmien on parempi väsyä maksamaan jizyaa, koska Hän sanoo: "kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa." As-Suyuti lisää, että tätä jaetta "käytetään todisteena niiden toimesta, jotka sanovat, että maksu suoritetaan nöyryyttävällä tavalla niin, että veronkantaja istuu ja dhimmi seisoo pää painettuna ja selkä kumarassa. Jizya asetetaan vaa'alle ja veronkantaja tarttuu hänen partaansa ja leukaansa." Hän lisää kuitenkin, että "An-Navin mukaan tämä "käytäntö on väärin." Zamakhshari kuitenkin on sitä mieltä, että jizya pitää kerätä "väheksyen ja nöyryyttävästi."


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti